Krister Holm

Community manager

  • Tjänstetitel: Community manager
  • Annan titel: Universitetskommunikation
  • Avdelning: Kommunikationsavdelning (KOM)
  • Telefon arbete: 010-142 83 16
  • E-postadress: krister.holm@miun.se
  • Rumsnummer: B216

Jag arbetar med digital kommunikation på webb och sociala medier. Mina arbetsuppgifter består bland annat av:

– Utbildar och rådgiver verksamheten när det gäller närvaro i sociala medier och webb
– Nyhetsbrev
– Att ta fram innehåll för i huvudsak digitala kanaler
– Projektsiter
– Samordning av huvudredaktöre, redaktörer och publicerare för webb
– Utbildning för webb (Epi-server) och att skriva för webb
– Övergripande informationsstruktur