Lars Nilsson

Handläggare

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-142 88 32
  • E-postadress: lars.p.nilsson@miun.se
  • Rumsnummer: R317b