Åre Risk Event 2016

Spara favorit Skriv ut 3 maj maj 2016

Nästa Åre Risk Event äger rum den 14–16 juni 2016. Temat är "Resiliens – Möjligheter och utmaningar för samhällets krishantering och individens säkerhet". Anmäl dig senast den 13 maj för reducerad avgift, eller allra senast den 27 maj!

Resiliens har under de senaste 20 åren etablerats inom samhällssäkerhet och beredskap liksom en rad andra områden. Konferensen kommer att på olika sätt belysa hur detta skett och vilka konsekvenser det har och kan få, både vad gäller gott och ont, för i allt från enskilda individer och lokalsamhällen till världen globalt.

Programmet är fortfarande preliminärt men består av föredrag och forskningspresentationer, varvat med workshops och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. 

Konferensen vänder sig till alla med ett intresse för resiliens, säkerhet, risk- och krishantering. 

Konferensen äger rum på Copperhill Mountain Lodge i Åre, Jämtland. Vi inleder kl. 13.00 tisdag den 14 juni och avslutar kl. 13.00 torsdag den 16 juni. 

RESILIENS – Förmågan att stå emot och klara av en kris, samt återhämta sig och vidareutvecklas.
Norrsken – får endast användas av RCR

Anmälan

Anmäl dig till konferensen och boka boende här

Reducerad avgift vid anmälan senast den 13 maj!
Sista anmälningsdag 27 maj.

Talare

Åre Risk Event arrangeras av Risk and Crisis Research Centre (RCR) och är en mötesplats där forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer kan att utbyta kunskap och erfarenheter.