Kvalitetsteknik

Vi betraktar kvalitetsteknik som ett interdisciplinärt forskningsområde där kompetens från olika ämnen och områden måste ingå för att kunna förstå och lösa komplexa och ofta systemorienterade problem.

8476651-smiling-female-boss-talking-to-business-te.jpg

Vid Mittuniversitetet finns därför forskare och forskarstuderande med bakgrund från teknik, ekonomi och Human Resource Management. Vi bedriver även nära samverkan med bl.a. avdelningen för kvalitets- och miljöledning vid Luleå tekniska universitet. Inom forskningen utvecklar och sprider vi kunskap kring det senaste inom området vilket inkluderar exempelvis Lean och Appreciative Inquiry

En stor del av vår forskning är inriktad mot begreppet livskvalitet. Här ingår forskning inom upplevelser och skapandet av s.k. attraktiv kvalitet. Här ingår även hälsofrämjande verksamhetsutveckling och forskning med inriktning mot ledarskap och delaktighet. En annan del av forskningen är inriktad mot metoder och arbetssätt inom produkt- och processutveckling med syftet att skapa lönsamhet och hög kundtillfredsställelse.

Forskningen inriktas främst mot följande områden:

 • Ledarskap för kvalitetsutveckling
 • Lean för kvalitetsutveckling, Lean ledarskap
 • Att utveckla och mäta kultur för kvalitetsutveckling
 • Innovationsledning för kvalitetsutveckling
 • Kvalitetsutveckling inom kommersiella upplevelser
 • Kvalitetsutveckling inom samhällsentreprenörskap
 • Hälsofrämjande verksamhetsutveckling
 • Kvalitetsutveckling för attraktiv kvalitet
 • Processorientering och processledning
 • Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling
 • Kvalitet i högre utbildning
 • Livskvalitet

Nyheter

Studenter tilldelas pris för årets exjobb

Lean Forums pris för Årets bästa examensarbete går till Mittuniversitetets studenter Sabina Lindell och Marlene Eldsand med examensarbetet Värdeskapande kommunikation med Lean kommunikation och...

Kontakt