Officemallar för Mac

Börja med att ladda ner ett av installationspaketen som finns tillgängliga på den här webbsidan. 

Om du tillhör något av forskningscentrumen som finns listade, laddar du ner mallpaketet med dessa mallar annars väljer du installationspaketet MIUN.

Ladda ner mallpaket för Mac via Firefox:

 1. Klicka på installationspaketet som du vill ladda ner.
 2. En ruta med olika valmöjligheter kommer att öppnas. Välj "Spara fil".

 3. Installationspaketets fil lägger sig under filhämtningar, längst upp i högra hörnet av fönstret. Spara över filen på skrivbordet (filen hämtas till "Hämtade filer", därifrån kan du spara ner den uppzippade filen till skrivbordet). 4. Högerklicka på ikonen för installationspaketet och välj "Öppna med" och sedan "Installeraren (förval)". Om du får upp en ruta som ber dig välja mellan "Öppna" och "Avsluta", välj "Öppna".

 5. Därefter kommer du att guidas genom installationsprocessen där du ombeds logga in med ditt användarkonto. När installationen är klar kommer dina mallar att finnas tillgängliga under "Mina mallar" i Word. Du når mallarna genom att först välja "Arkiv", därefter "Ny från mall..." och sedan "Mina mallar" eller "Ny" (beroende på vilken Officeversion du använder). 

  PowerPointmallarna finns tillgängliga när du öppnar PowerPoint under "Arkiv", "Ny från mall...", "Mina mallar" eller "Ny" (beroende på vilken Officeversion du använder).

 

Ladda ner mallpaket för Mac via Safari:

 1. Klicka på installationspaketet som du vill ladda ner.
 2. Installationspaketets fil lägger sig under filhämtningar, längst upp i högra hörnet av fönstret. Spara över filen på skrivbordet. 3. Högerklicka på ikonen för installationspaketet och välj "Öppna med" och sedan "Installeraren (förval)". Om du får upp en ruta som ber dig välja mellan "Öppna" och "Avsluta", välj "Öppna". 4. Därefter kommer du att guidas genom installationsprocessen där du ombeds logga in med ditt användarkonto. När installationen är klar kommer dina mallar att finnas tillgängliga under "Mina mallar" i Word. Du når mallarna genom att först välja "Arkiv", därefter "Ny från mall..." och sedan "Mina mallar" eller "Ny" (beroende på vilken Officeversion du använder).

  PowerPointmallarna finns tillgängliga när du öppnar PowerPoint under "Arkiv", "Ny från mall...", "Mina mallar" eller "Ny" (beroende på vilken Officeversion du använder).