Webben – miun.se

Se sid 22–23 i Informations- och utbildningsmaterialet på personuppgiftshanteringssidan

Det finns en generell info-sida om personuppgiftshantering på miun.se.

Studentintervjuer – skriftligt samtycke ska finnas. De redan framtagna fotoavtalen/modellkontrakten kan användas för detta. Om en student gett oss en egen privat bild så ska dokumentation om detta sparas. 

Vi behöver inte aktivt plocka ner bilder som ligger ute på miun.se fråm innan GDPR trädde i kraft, däremot ska vi inte använda dem igen om vi saknar fotoavtal för dem. Läs mer under Foto och filmning om vad som gäller för Image Vault.