Behöver jag erbjuda alla mina medarbetare lönesamtal?

Ja, vi som arbetsgivare har som intention att alla våra medarbetare ska erbjudas lönesamtal. Sedan vet vi att alla inte väljer att delta. Vår förhoppning, både från arbetsgivarsidan och från personalorganisationerna är att andelen medarbetare som deltar i medarbetarsamtal och lönesamtal ska öka. I RALS-avtalet som vi utgår från står att varje medarbetare ska veta på vilken grund dennes lön sätts och vad denne ska göra för att kunna påverka sin lön. Om så många som möjligt har lönesamtal underlättas detta väsentligt.