Jag har en medarbetare som har varit sjuk och inte arbetat under förra året?

Även i detta fall behöver medarbetaren lönesättas som om denne hade varit i arbete (se svar på föregående fråga). Använd följsamhet gentemot tidigare år för att möjliggöra din lönesättning.