Jag har en medarbetare som jag kommit överens om att denne är lönesatt i nästa års nivå, men den är med på listan jag fick från HR. Hur ska jag hantera detta?

Om en person är satt i nästa års lönenivå och det är klart och tydligt överenskommet mellan chef och medarbetare så ingår personen inte i lönerevisionen. Nästa års nivå är redan omhändertaget vid lönesättningen. Hör av er till Helena Karlsson så kan vi räkna om er ekonomiska ram utifrån den nya informationen.