Jag har en person som slutar under hösten, hur ska jag lönesätta personen?

Alla medarbetare som är anställda den 30 september ingår i lönerevisionen. Alla som ingår i lönerevisionen ska lönesättas utifrån Mittuniversitetets lönekriterier för det senaste året. Retroaktiviteten på lönejustering räknas fram till sista anställningsdagen.