Vad gör jag när jag är färdig med mina löneförslag i Primula?

När du är färdig med dina löneförslag i Primula ska du markera status Klar för var och en av dina medarbetare. På så sätt markerar du för HR att du är färdig med dina löneförslag, så att vi kan lämna över dem till respektive facklig organisation inför de kollektiva förhandlingarna som kommer att genomföras under november och december. Det är först när de kollektiva förhandlingarna är klara i sin helhet och vi som arbetsgivare är överens med respektive fack om varje individ som lönerevisionen i sin helhet är klar och vi kan föra över lönerna till utbetalning av retroaktiv lön i Primula.