Vi uppgraderar våren 2017.

Det pågår en större uppgradering av Mittuniversitetets forskningsdatabas som beräknas vara klar och driftsatt under våren 2017.

Systemet förväntas då bli mer stabilt och användarvänligt. 

Denna nyhet är riktad till: