Viktigt om radstatus vid uppdatering!

Om du arbetar med att uppdatera rader i STINA som har radstatus "60 - Inläst ej matchad" eller "80 - Inläst ej matchad - multimatch", måste du ändra radstatus innan du sparar. När vi läser in nytt utfall rensas alla rader med status 60 och 80 bort, och du förlorar de ändringar du har gjort.