Hur fungerar in- och utlån mellan institutioner?

Svar: In- och utlån mellan institutioner fungerar på följande sätt i Retendo:

  • Det är alltid den inlånande institutionen som initierar ett in- och utlån i Retendo.
  • Försök i möjligaste mån att ange uppdraget till vilket en person önskas bli inlånad.
  • Då enheten "% av heltid" används avser 100% = 1980 timmar (dvs 10% = 198 timmar osv).
    Rekommendation: Använd istället enheten "timmar" om semestertid ska vara exkluderat inlånet.
  • Det går endast att göra inlån på en person i taget, men personen kan lånas in under flera perioder.
  • Omfattningen kan vara mindre än noll, vilket betyder att en tidigare förfrågan om bemanning är återtagen helt eller delvis.