Efter beslut om avstängning, vilka får information och hur?

  • Anmälande lärare får information om beslutet oavsett utgång.
  • Ladok informeras och stänger möjligheten att registrera i Ladok för aktuell student och informerar i sin tur vidare till bl.a. Helpdesk. 
  • Utbildningsadministrativa cheferna på fakultetskanslierna informeras och vidarebefordrar informationen till berörda på institutionerna.
  • Biblioteket informeras och stänger ev. bibliotekskonto.
  • Om det rör trakasserier och/eller störning informeras ansvarig för fysisk säkerhet och ibland även polisen.
  • Externt informeras CSN då det under tiden för avstängningen normalt sett inte finns någon rätt till studiemedel.