Hur går en utredning till?

En anmälan om misstanke om att något otillåtet har skett tas på största allvar då konsekvensen för den enskilda studenten kan bli stor. När anmälan sker går därför juristfunktionen igenom anmälan och kontrollerar att alla formella delar är med såsom studievägledningar, uppgiftsinstruktioner, misstänkta plagieringskällor etc. Saknas material begärs kompletteringar in från anmälaren. Kontakter tas med eventuella vittnen och andra som kan ge relevant information.

När anmälan är komplett skickas den över till studenten för yttrande för att ge studenten en möjlighet att berätta sin version av vad som hänt, helst skriftligen. Om ärendet ska behandlas i disciplinnämnden kommer läraren normalt sett att fått läsa studentens svar innan sammanträdet.