Urkund – verktyg för plagiatkontroll

URKUND är Mittuniversitetets verktyg för plagiatkontroll. 

Mer information om URKUND