Hur ska institutionen agera; vad får studenten akademiskt göra/inte göra under en avstängningsperiod?

Under avstängningen ska en student inte komma akademiskt framåt. Det är därför inte tillåtet att delta i undervisningen, ev handledning, examinationer etc. Studenten får alltså inte ta kontakt med sin lärare för råd och stöd i sina studier eller lämna in laborationer, uppsatser, övningsuppgifter m.m. Kontot till studentportalen kommer att stängas under avstängningen så ev. material som ligger där kommer inte vara tillgängligt för studenten.

En student kan få anmäla sig till en tentamen som i tid ligger efter avstängningsperioden även om själva registreringen till tentamen ligger under pågående avstängningsperiod.

En student får anmäla sig till kurser som börjar efter avstängningsperiodens slut. Däremot går det inte anmäla sig till eller registrera sig på nya kurser under den period som avstängningen gäller. 

Efter avstängningens slut?

En student som kommer tillbaka efter en avstängning kan få studievägledning på vanligt sätt, via institutionen (gällande program) eller studievägledare (fristående kurser). Studenten har inte rätt till några extra examinationstillfällen, extra handledning eller liknande. Det är tänkt att konsekvensen ska vara kännbar och även en kortare avstängningstid kan få långtgående konsekvenser för den planerade progressionen.