Tankstreck

Tankstreck är ett streck som är ungefär dubbelt så långt som ett bindestreck. Tankstreck används för att ange bland annat omfång, antal, sträcka, tid och dylikt och då gäller följande:

Ex: Vi har öppet 9–15. Här anger tankstrecket från …till. Inget mellan skrivs ut. Tankstrecket omges inte av mellanslag.

Men:
Vi har öppet mellan 9 och 15 (alt. nio och tre). Mellan förutsätter och.

Ex: 6–8 brödskivor om dagen är bra för magen. Tankstrecket omges inte av mellanslag.

Men:
mellan 6 och 8 brödskivor om dagen är bra för magen (alt. sex och åtta).

Ex: Jag kan inte – i varje fall inte nu – lova något bestämt. Tankstrecken omges här av mellanslag.