Avstavning

Bindestreck (divis) måste användas vid avstavning.

Enkonsonantsprincipen:
program-mera, kol-lega,
meto-den, möjlighe-ter

Ordledsprincipen:
kom-binera, be-främja,
pro-rektor, skriv-ande,
examin-era

Sammansättningar:
kurs-lokal, dator-sal,
ingenjörs-examen,
hög-skola, webb-plats

Men:
till-låta, full-lärd,
till-lika, full-lödig

Undvik avstavning i följande fall:
Egennamn, siffergrupper, Internetadresser, e-postadresser, rubriker, förkortningar, datum.