Siffror eller bokstäver?

I sammanhang där sifferuppgiften är det väsentliga skrivs talen med siffror. Det kan till exempel gälla listor, priser, tidsangivelser, ekonomiska och matematiska texter. Vid numrering används alltid siffror.

  • Siffror används alltid vid förkortningar av måttenheter (m, km, p, st m.fl.), efter kl, och vid tecken som %, § och ‰. Observera att det skall vara mellanrum mellan siffror och tecken. Skrivs måttenheterna ut kan talen också skrivas med bokstäver.
  • Inled inte mening med siffror, använd bokstäver. Går inte det formulerar du om.
  • Är inte sifferuppgiften det väsentliga bör du skriva talen med bokstäver i löptext. Är talen stora/ohanterliga att skriva med bokstäver använder du siffror.
  • Låt med andra ord texttypen avgöra huruvida det skall vara siffror eller bokstäver.

Ex) Tio, nitton, fyrtionio, sjuttio, hundra, tvåhundrafemtio, tusen, miljon, sex miljarder.

En miljon fyrahundrasextusen åttahundrasju; 1 406 807 (observera den tresiffriga grupperingen)

75 %, sjuttiofem procent, 12 st, 60 hp, sextio högskolepoäng, § 4, paragraf fyra