Kommunicera med hjälp av nyhetsbrev

Denna guide vänder sig till dig som har för avsikt att skapa ett nyhetsbrev för att dela med dig om information om vad som händer på och runt Mittuniversitetet. En viktig riktlinje för dessa nyhetsbrev är att de ska skickas minst två digitala nyhetsbrev per år.

Innan du börjar

Nyhetsbrev är i vissa fall en fantastik kommunikationskanal. Lika många möjligheter som kanalen har, finns det olika system att använda. Därför är det viktigt att vi håller oss till de verktyg som tillhandahålls av universitetet. Läs på om målgruppernas digitala drivkrafter innan du beslutar dig för att använda nyhetsbrev som kanal. Kommunikationsavdelningen finns för dig om du har frågor eller behöver bollplank för ditt nyhetsbrev.

 

De digitala nyhetsbreven är ett bra verktyg för forskare vid Mittuniversitetet för att nå ut med sitt personliga varumärke. I de digitala nyhetsbreven kan befintlig forskning som sker vid Mittuniversitetet belysas, men även den egna forskningen kan lyftas genom att hänvisa mottagarna av nyhetsbrevet till den egna webbplatsen som uppdateras under Miun.se.

 

Oavsett vilken målgrupp du annars vänder din kommunikation till, har alla nyhetsintresserade en möjlighet att ta del av den nya informationen och nyheterna. Är det ett nyhetsbrev som inte bara publiceras på Miun.se utan även skickas digitalt till mottagare som godkänt denna typ av mejl, går det att mäta för att se vilka eller hur många som har öppnat nyhetsbrevet och tagit del av informationen. För att målgrupperna ska få så bred och djup information som möjligt, är det viktigt att hänvisa till www.miun.se för vidare information.