Skapa/redigera en webbplats för ett evenemang

Den här guiden vänder sig till dig som vill skapa eller redigera en webbplats för ett evenemang.

Webbsidor inom Mittuniversitetets verksamhet för evenemang ska alltid ligga under miun.se. Undantag är webbplatser som bedrivs i utbildningssammanhang, som i samråd med kommunikationschefen kan ha egna domänadresser.

Innan du börjar

För att skapa en webbplats för ett evenemang på Miun.se tar du kontakt med kommunikationsavdelningen för råd och hjälp med skapandet av webbplatsen. Av dem kan du även få råd om andra lämpliga digitala kanaler att använda för att driva målgruppsanpassad trafik till evenemangssidan. 

Tänk igenom innehållet på webbplatsen och tänk på att respektive informationsägare är ansvarig för sakinnehållet. Detta innebär att du som informationsägare inte bara ansvarar för vad som publiceras på webbplatsen, utan även att innehållet hålls uppdaterat.

När evenemangssidan har publicerats har du som är informationsägare ansvar att ta kontakt med den som är publicerare eller redaktör för den egna verksamheten om du behöver ändra, lägga till eller ta bort text.

Våra digitala koordinatorer och kommunikationsavdelningen finns som stöd vid eventuella frågor.