Installera Box på Windows

 1. Börja med att logga in på Box-tjänsten https://miun.box.com
 2. Klicka på pilen till höger om ditt namn
 3. Välj Get Box Sync 4. Klicka på Box Sync 5. Välj Spara fil om ni använder Firefox
  Öppna sen filen BoxSyncSetup.exe  Eller Kör om ni använder Internet Explorer 6. Välj Next 7. Markera rutan I agree to the licens terms and conditions och klicka Install 8. Avsluta med Launch 9. Ange din e-postadress och klicka på Logga in. 10. Sök fram Mid Sweden University – Mittuniversitetet. Klicka på Login and use Forever
  Klicka en gång till på Yes I am Sure – Use Forever 11. Ange uppgifter:
  Användarnamn: Ditt användarid
  Lösenord: Lösenordet till ditt personalkonto

  Om man inte väljer att bocka i rutan Kom inte ihåg att jag logga in så får man börja om från steg 2 12. Klicka på Start Syncing 13. Du hittar Box Sync via aktivitetsfältet  Eller från ikonen Box Sync på skrivbordet