Tillfälliga externa konton

Passar externa personer som till exempel gästforskare, konsulter och behöver kunna logga in på lärplattformen Moodle eller våra övriga IT-tjänster. Då är det ett externt konto som skall beställas.

För externa gäster/hyresgäster så kan man vända sig till servicecenter och få ett tillfälligt inlogg.

Informationsblad finns utlagt i alla föreläsningssalar