Beställning av nätuttag

Uppge:

Byggnad och fullständigt rumsnummer.
Fullständig beteckning på uttaget som ska aktiveras.
Vem som är användare.