eduroam

eduroam är en världsomspännande nättjänst som utvecklats för den internationella forsknings- och utbildningsvärlden. Det ger studenter, forskare och övrig personal tillgång till Internet både i MIUN:s lokaler, samt vid andra universitet och högskolor som också är medlemmar. Idén bakom eduroam är att lärosäten enats runt principen - era användare får använda vårt nät när de är hos oss, om våra användare får använda ert nät när de är hos er. Sunet har även skrivit avtal med operatören TheCloud, vilka därmed i sitt nät tillhandahåller eduroam vid flygplatser, järnvägsstationer mm. För mer info se Sunets information samt eduroams "täckningskarta".

För att ansluta till eduroam behöver du e-postadress (användarkonto) hos MIUN, eller någon annan ansluten organisation, samt en dator eller mobil enhet med stöd för trådlöst nätverk. "eduroam Installer" fixar automatiskt de inställningar som krävs på en dator med Microsoft Windows.

OBS! Användarnamn =  ordinarie e-postadress 
Miun-Student [användar-id]@student.miun.se 
Miun-Personal fornamn.efternamn@miun.se
Alternativ e-postadress från annat lärosäte inom eduroam. 

För ytterligare information om eduroam och för att se andra eduroam-anslutna lärosäten, hänvisas till eduroams svenska webbplats eller internationella webbplats

Generella inställningar

SSID (nätverksnamn) eduroam 
Nätverksautentisering WPA2-Enterprise  (WPA2-Företag)
Datakryptering AES 
EAP-typ PEAP 
Autentisering MSCHAPv2 
TCP/IP-inställningar DHCP 

Kontakta Helpdesk vid ytterligare frågor.