Fast nätverk

I de flesta tjänsterum finns väggfasta nätverksuttag som du kan använda för att ansluta din Miunsägda dator. När du är ansluten till det fasta nätet så har du tillgång till universitetets datorsystem och internet.