VPN - Virtual Private Network

Så länge som du har internetanslutning ger VPN dig möjlighet att ansluta till Miuns nätverk när du befinner dig utanför universitetet.Det gör att du kommer åt många av de Miun-system som vanligtvis inte går att komma åt utifrån till exempel Agresso.