Är det tillåtet att ha en annan mobiltelefon? (avdelningens eget inköp)

Nej, universitetet ersätter inte inköp av någon annan mobil än den som erbjuds. Undantag är när telefonen ingår i en utbildning eller är en del av ett forskningsprojekt och därför behöver vara av ett speciellt fabrikat och eller annat operativsystem. För bedömning om kriterier av undantag uppfylls kontakta Servicecenter.