Är det tillåtet att hänvisa jobbets mobil till min privata mobil?

Nej, det är inte tillåtet.