Använda Fax

Det finns totalt två stycken faxar på Mittuinversitetet, en på varje ort.

Servicecenter Sundsvall: 010-142 8510
Servicecenter Östersund: 010-142 8004