Lånetelefon

Servicecenter har mobiltelefoner för utlåning till tillfälligt anställd personal, praktikanter, studentarbeten och liknande.

Följande rutiner gäller för utlåning av mobiltelefon:

Telefon beställs av avdelningschef som meddelar Servicecenter via kontakt@miun.se eller via telefon 010-142 8000 val 4.

  1. Personen som ska använda telefonen ska först ha fått godkännande av sin chef och godkännnadet skall också kommit Servicecenter tillhanda.
  2. Servicecenter lämnar ut telefon och laddare och registrerar på lista vem som har lånat en telefon.
  3. Efter lånetidens slut ska telefon och laddare återlämnas till Servicecenter.