Ringa utlandssamtal

I Mittuniversitetets telefonin är alla telefoner som grundinställning stängda för utgående samtal till utlandet (se Regler för Mittuniversitetets arbetsredskap i högra menyn). Servicecenter kan tillfälligt öppna din telefon för utlandssamtal, med tillfälligt menas såväl enstaka samtal som ett kortvarigt behov under några dagar. Alla inkommande samtal kan du ta emot oberoende av vilket land de kommer ifrån.

Det är din avdelningschef/motsvarande som avgör om du som medarbetare har behov av en permanent utlandsöppen telefon och som i så fall ska meddela detta till Servicecenter via e-post till kontakt@miun.se.

När du är utomlands kommer du att kunna använda och ringa med telefonen. i Mittuniversitetets "flatrate-abonnemang" ingår utlandssamtal från länder i Norden och Baltikum, men övriga länder i världen ingår inte i abonnemanget. Det betyder att minuttaxa tillkommer för utlandssamtal från alla länder utom de i Norden och Baltikum. Tänk på att det även kan bli stora kostnader för datatrafik. Kostnaden för utlandssamtal och andra tilläggstjänster som kommer på separat faktura belastas avdelningen där användaren är anställd. Dessa fakturor kommer därmed att granskas och konteras av innehavaren av abonnemanget.