Systemflöde, Atlas - studera.nu/NyA - Ladok

  1. Administratör vid institutionen skapar ny/reviderar information för kursplan/utbildningsplan och tillfällesinformation.
  2. Då informationen godkänts i alla steg i Atlas exporteras den till Ladok, VHS inhämtningssystem och MIUNs utbildningswebb.
  3. Antagningsenheten hämtar upp och kopplar tillfällena till en
  4. an­tagningsomgång i NyA-antagningssystemet och kursen/
  5. programmet blir därmed anmälningsbart på studera.nu.
  6. Sökande anmäler sig till kurs eller program på studera.nu
  7. Anmälan hanteras i NyA-antagningssystemet
  8. Urvalet förs över från NyA till Ladok
  9. Studenten registrerar sig på kurs/program

 

För att uppnå informationskonsistens görs ev. ändringar av informa­tionen i Atlas och förs över till Ladok, studera.nu, NyA och www.miun.se/utbildning.