Undervisningsformer/studieformer

I rektorsbeslutet MIUN 2011/998 har beslutats om definitioner av de studieformer som används vid Mittuniversitetet.

Fr.o.m vt2019 utgår studieformen IT-distans. Se rektorsbeslut MIUN 2018/1053

Normal

Används då undervisningen i huvudsak sker på plats vid något av lärosätets campus.

Distans

Används då lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i tid och/eller rum. Det kan vara  träffar på campus, på lärcentra och/eller via IKT (informations- och kommunikationsteknik).

Det kan förekomma obligatoriska fysiska sammankomster eller inga fysiska sammankomster.
Information om de sammankomster som förekommer och hur utbildningen genomförs ska vara tydlig och anges i Atlas för presentation på webb. Det anges med antal fysiska träffar totalt samt hur många av dessa som kan ses som obligatoriska och även en beskrivning av träffarna bör anges.

Exempel på skrivningar hittar du här!

IT-distans, utgår fr.o.m vt19

Används då lärare och studenter är åtskilda i tid och/eller rum. Utbildningen genomförs helt eller delvis med stöd av IKT (informations- och kommunikationsteknik). Utbildningen ges på distans och har inte några obligatoriska fysiska sammankomster.

För mer detaljer, se beslut. MIUN 2011/998
För mer detaljer kring IT-distans utträde som studieform, se beslut MIUN 2018/1053