Hantering av studieorter

För kurs- och programtillfällen skall alltid en ort anges. Normalt är det orten där kursen/programmet ges. För distanskurser (it-distans) avser orten normalt den ort som kursen administreras från, dvs den ort där lärarna finns.

Från och med läsåret 2013/2014 använder vi inte längre ort Flexibel och de olika flexorternas kombinationer.

Se UD-beslut: MIUN 2012/1331

Det finns fortfarande en kombiort Sundsvall/Östersund som kan användas då kursen/programmet ges ortsövergripande på båda orterna.

Se rektorsbeslut: MIUN 2009/1668

Se även tidigare beslut kring begreppet ortsoberoende: MIUN 2007/1510