Texter för webb

Här hittar du instruktioner för hur du praktiskt matar in information till webb.

I Atlas finns en teckenbegränsning på de olika webbtexterna.

Teckenbegränsning

Program

Sammanlagt max 6 000 tecken

  • Ingress, 600 tecken (viktig, sammanfattar det kärnfulla i utbildningen). 
  • Brödtext, arbetslivskontakt, efter utbildningen, 3 000 - 5 000 tecken
  • Kursruta, 300 - 1 000 tecken 

Ämne

  • ingress, max 500 tecken
  • brödtext, max 2500 tecken

Kurs och kurspaket

Kom ihåg att på breddkurser skriva det inledningsvis i texten.

  • brödtext, max 600 tecken
  • information om sammankomster, max 600 tecken