Kursplan, grund- och avancerad nivå

Ny kursplan

Deadlines för ny kursplan
Grunddata (GD) ska vara godkänt av avdelningen, 1 oktober
Grunddata (GD) ska vara godkänt av fakulteten, 15 januari
(inför nästkommande läsår)

DATUM OVAN FÖR GD GÄLLER ENDAST FRISTÅENDE KURSER SOM SKA ERBJUDAS PÅ ANTAGNING.SE.

Kursplanen skall vara komplett och signerad 

  • sommarkurs, 1 februari
  • höstterminskurs, 1 april 
  • vårterminskurs, 1 oktober


Revidera kursplan

Revidering av kursplan klar senast

  • sommarkurs 1 februari
  • höstterminskurs 1 april
  • vårterminskurs 1 oktober

Revidering av litteratur och examination i kursplan klar senast

  • sommarkurs 1 april
  • höstterminskurs 1 juni
  • vårterminskurs 1 december

 
Formulär kan användas då man tar fram en ny kursplan eller reviderar en befintlig.