Utbildningsplan

Ny eller reviderad utbildningsplan

Deadline för ny och reviderad utbildningsplan är enl. nedan, signerad, beslutad och klar:

  • 1 april för start hösttermin 
  • 1 oktober för start vårtermin 


Formuläret kan användas då man tar fram en ny utbildningsplan eller reviderar en befintlig.