"Kurspaketplan"

Paketplaner är en teknisk lösning för att kunna sätta samman ett antal kurser i syfte att erbjuda studenter en färdig/rekommenderad kursgång.

Det skapas ingen pdf eller något publikt juridiskt dokument utan det är endast till för att skapa "basen" för ett kurspaket, dvs koppla samman ingående kurser och kurstillfällen.