Hur kan jag publicera min film så andra kan se den?

Här förutsätts det att du redan har laddat upp din film till Miun Play (se ovan: "Vad ska jag använda för att spela in en film?" och "Hur laddar jag upp en film jag redan har ?).

För lärare: 
Du kan välja Moodle så bara dina studenter i den aktuella kursen får tillgång (gå in i Moodle till rätt kursrum, aktivera redigering och välj den sektion där du vill ha in filmen. Klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs > Kaltura Media Resource > bläddra efter dina inspelningar via knappen "Lägg till film" > Spara.)
Klicka här för ett videoklipp

För personal:
Du kan också publicera filmen på play.miun.se och sedan bädda in den på en webbsida (till exempel en privat blogg), i ett Facebookflöde eller bara länka till den i ett e-brev eller lägga in den som länk i Moodle. Som standard är alltid dina nya filmer privata och bara du kan se dem. Att göra filmen publik är därför ett medvetet val du måste göra (play.miun.se > Log in > My Media > kryssa i rutan framför filmen > Actions > Publish > Unlisted > Save > My Media > Klicka på filmen > Share > Kopiera länk)

För studenter: 
Logga in på Moodle. Dina filmer ligger i ditt mediabibliotek: 
Mitt Hem > Hem för webbplats > My Media 

  • Om du vill dela med andra i en kurs, kan du öppna kursrummet och sedan ladda upp mediafilen i Course Media Gallery.
  • Om du vill göra en inlämning av en mediafil så kan du antingen lägga in din film i ett diskussionsforum (via Kalturaknappen i texteditorn) eller nyttja mappen "Kaltura Media Assignment" (den måste läraren skapa).
  • Om du vill lägga in en mediafil i ett diskussionsforum klickar du på "Kalturaikonen" i texteditorn.