Kan jag ha kapitel i min film?

Vid inspelning i Kaltura Capture Space kan du välja ett läge (PRESENTATION & LECTURES > PRESENTATION On) där du laddar upp en PowerPoint och då skapas automatiskt ett kapitel för varje slide och tittaren får en navigeringsmeny. Det gör att tittaren enklare kan navigera i din video och hoppa till punkter som har ett specifikt innehåll.