Vad händer med inspelningar som görs efter att vi har rapporterat in dom som ska sparas?

För filmer som skapas med AC efter den 1/10 och som ska sparas så är det viktigt att läraren löpande informerar Zoom projektet genom att skicka in en uppdaterad version av migreringsunderlaget som gick ut i samband med tidigare insamling. Om det är möjligt så rekommenderar projektet att man ska använda Kaltura Captur Space och spela in direkt till Miun Play. Detta skulle innebära att filmerna ej behöver migreras.

För information om Kaltura Captur Space se: https://medarbetarportalen.miun.se/larare/larandestod/digitala-verktyg/miun-play/