Handläggningsordning för doktorandanställningar

Detta styrdokument beskriver processen från inrättande av anställning, annonsering, avbrytande, urval antagning samt anställning.

Handläggningsordning för doktorandanställningar

Se även: antagningsordning för utbildning på forskarnivå