Riktlinjer för anställningsprofil, kungörelse och annons, HUV

Anställningsprofilen ligger till grund för fakultetens rekommendation om att inleda ett anställningsförfarande. Kungörelsen innehåller alla uppgifter om anställningen och handläggs av fakultetens kansli. Annons om anställningen för publicering i tidsskrift eller liknande faller på HR-avdelningen.

HUV fakultetens riktlinjer för anställningsprofil, kungörelse och annons