Flextid för TA personal

Flextid tillämpas vid arbetsdagens början resp slut 07.00 – 09.00 och 15.00 – 18.00 samt under lunchtid 11.30 – 13.00. Lunchen skall vara minst 30 min. Det finns inget flexur. Var och en tar eget ansvar för att detta hanteras på ett seriöst sätt.

Arbetstidsavtal TA-personal