Regler för utbildning i svenska för internationellt rekryterade medarbetare

Mittuniversitetet erbjuder utbildning motsvarande 40 undervisningstimmar. Tid motsvarande antalet undervisningstimmar får avsättas inom ramen för tjänsten.

  • Tillsvidareanställda ska delta i erbjuden svenskundervisning
  • Vid tidsbegränsad anställning längre än ett år - bör anställda delta i erbjuden svenskundervisning.
  • Gästforskare och kortare anställningar erbjuds att delta i svenskundervisning.

Regler för utbildning i svenska för internationellt rekryterade medarbetare