Riktlinjer för aktivt omställningsstöd

Inom MIUN är arbetsgivaren och de fackliga parterna överens om att huvudinriktningen för aktivt omställningsstöd skall vara att använda medlen för kompetensväxling/-utveckling. Syftet med stödåtgärderna skall ligga i linje med MIUN´s utveckling på såväl kort som lång sikt med målsättningen att stimulera medarbetarna till sådan utveckling som kan förebygga kompetensbrister eller övertalighetssituationer i senare skeden

Riktlinjer för aktivt omställningsstöd