Lokalt avtal för TA-personal gällande tjänstgöringstid vid resor